Knurring og flekking av tenner – bruk det til din fordel!

Da jeg fikk min første hund hadde jeg lært at knurring ikke var ønsket. Det var respektløst og det skulle straffes. Min første hund sluttet derfor etterhvert å knurre, for hver gang han knurret ble det ubehagelig å være han. Etter hvert som jeg lærte meg mer om hunder, forsto jeg fort hvor dumt det var å fjerne det.

Hvorfor knurrer hunden?
Det er mange ulike grunner til at hunden knurrer, men felles for alle situasjonene er at hunden ikke ønsker å bite. Noen hunder knurrer fortere enn andre i ulike settinger. I visse situasjoner kan hunden gi et helt arsenal av ulike tegn før den tyr til knurring og flekking av tenner, mens i andre kan knurringen komme mye tidligere. Hvis signalene hundene prøver å sende ut blir oversett, vil de bli sterkere og kanskje mer alvorlige.

Eksempelvis kan en hund stå og spise, og en annen hund kommer i nærheten. Hunden som spiser kan bli stivere i kroppsholdningen, stramme ansiktsmuskulaturen, stille seg mer fremoverlent (over maten), se hardt på den andre hunden og spise fortere, før den eventuelt begynner å knurre eller vise tydeligere signaler på at «maten er min, og jeg deler ikke!»

Om den andre hunden går unna eller viser tydelige tegn på å respektere knurret, kan første hund konsentrere seg om å spise og slappe av igjen, men dersom kroppsholdningen og de mildere signalene ikke tas hensyn til og den andre hunden kommer nærmere og fremdeles prøver seg, da må den spisende hunden gi tydeligere tegn så den andre hunden forstår alvoret.

Her vil hunden erfare hvor mye eller lite signalene blir respektert, og det kan ha innvirkning på dens reaksjoner neste gang. Om hunden gang på gang erfarer at den ikke blir hørt, kan den begynne å si i fra mye tidligere og også kraftigere. Dette gjelder alle situasjoner, og ikke bare ved mat.

En hund knurrer ikke fordi den er respektløs. En hund knurrer fordi den synes en situasjon er ubehagelig, og ønsker avstand fra den eller det som skaper ubehag. I eksempelet over synes den spisende hunden at det er ubehagelig at den andre hunden er så nærme. Den har ikke lyst til å miste maten sin. Helt ærlig hadde nok jeg også blitt ganske sur hvis noen prøvde å ta min mat også, uten å få tillatelse til det. Ubehagene varierer selvsagt i grad og fra hund til hund, men det bunner i frykt eller smerte. Frykt for barn, frykt for å miste maten eller ballen, frykt for den skumle søppelbøtta som står der på hjørnet i mørket og kan sluke deg hel, frykt for å ikke bli kost mer (f.eks. erfaring om å bli kost mindre eller kos opphører ved at en annen hund kommer og trenger seg på), eller ved smerte og fysisk ubehag. En hund knurrer som sagt ikke fordi den er respektløs, snarere tvert i mot: den knurrer for å unngå større konfrontasjon.

Hva skjer om knurringen blir straffet?
Dersom man straffer hunden for å knurre, kan to ting skje. Enten forsvinner knurringen, slik den gjorde på min, eller så tiltar den i styrke og kan komme mye tidligere. Jeg er veldig opptatt av å jobbe med hunden og ikke mot, og benytter meg veldig mye av hundens språk for å innrette treningen og hverdagen etter hver individuelle hund.

Det som er dumt med at knurringen på min første hund ble straffet vekk er ikke bare det at hunden min syntes jeg var skikkelig ubehagelig i de situasjonene, men også det at jeg fjernet det tydeligste varslet han har før et bitt. Han erfarte ikke bare det at knurringen ikke fikk vekk ubehaget, men at det også ble tilført et større og kraftigere ubehag enn utgangspunktet hver gang han knurret. Ved å fjerne denne knurringen, fjernet jeg det som vil tilsvare at politiet roper «Stopp, ellers skyter jeg!» før et eventuelt skudd. På grunn av min uvitenhet, har han ved de få konfrontasjonene han har hatt med andre hunder, gått rett på skuddet – eller da bruk av tenner – i stedet for å gi tydelige advarsler først.

I videoen under, ser dere to av hundene mine i sofaen, Luna med et tyggebein som hun ikke hadde lyst til å dele og Tag som har lyst på den. Her er hun kjapt ute med å vise han hva hun mener. Det er greit at han er der, men han har ikke lov til å ta hennes tygg. Hun stivner til og flekker tenner, og han svarer med små tegn som å se vekk, snu ansiktet, trekke seg unna, slikke seg på leppene og gjespe. Alt for å roe henne og for å vise hans edle hensikter. Hadde denne knurringen og flekkingen av tenner vært fraværende, hadde Tag kunnet tro at det var greit å ta beinet og det kunne blitt en alvorlig situasjon ut av det.

Hva skjer om knurringen ikke blir respektert?
Som nevnt, vil hunden erfare at knurringen ikke funker, og den må gå tydeligere til verks. Her kommer ofte «hunden bet uten forvarsel» inn i bildet. Med mindre hunden er syk eller den plutselig fikk vondt, har aldri et bitt kommet uten forvarsel. Det kan være alt fra små tegn til tydeligere tegn, men den prøver allikevel å fortelle mye før den biter. Man må bare vite hva man skal se etter – og respektere det.

Vet man hva hunden synes er ubehagelig, er det også mye lettere å trene på det og ta hensyn til det. Jeg vet for eksempel at min ene hund synes det er kjempeekkelt når jeg står lent over han mens jeg holder på med han. Da trener jeg på at dette skal bli en fin greie for oss begge, samt at jeg passer på å ikke lene meg over han i tide og i utide.

Hvis hunden gang på gang føler seg overkjørt, vil de aller fleste hunder bli tydeligere i sitt språk, avhengig av situasjon og hund, og til slutt kan den bite. Dette er situasjoner som i de aller fleste tilfeller kunne vært unngått, og det er definitivt noe vi vil prøve å forebygge. Det har gått langt når en hund føler seg presset til å bite, og for noen er terskelen lavere enn andre. Erfaringer, individ og dagshumør har alle innvirkning på om hunden vil bite eller ikke.

I denne videoen ser dere mine hunder bli sluppet ut for å base litt i snøen. På denne tiden hadde jeg også tatt til meg en tispe (Millie) til omplassering. Millie og Luna hadde noen klinsjer fra gang til gang. Her var det snakk om to tisper som ikke er konfliktskye, og Millie som stadig smått overkjørte den eldste og tøyet strikken. Millie la press på Luna, signalene ble ignorert, og når hun fikk tydeligere tilbakemeldinger var ikke de beroligende svarene sterke nok og en konfrontasjon brøt ut.

Bli en lagspiller!
Knurring forteller deg hva hunden din ikke liker. Ikke legg press på hunden din i slike situasjoner. Belønn den heller ved å ta avstand fra ubehaget og jobb med ubehaget før hunden tyr til knurring. Da får du en mer avslappet og harmonisk hund som stoler på deg og omgivelsene, og terskelen for å bite blir mye, mye høyere.

396520_130149883770630_75346359_n-2

HUNDEPASS
BESØK MEG PÅ YOUTUBE
Relationships are based on trust, love, honesty and patience
FØLG MEG PÅ INSTAGRAM

Ingen Instragram-bilder ble funnet.

%d bloggere liker dette: